PROJEKT

Ansvarig arkitekt för bla till:

 

 

”Vlinder” skola i Schiedam Holland åt kommunen

Svea-parken, bostäder Schiedam Holland åt kommunen

SCA kontor och tillverkning i Värnamo åt SCA

ITAB Shop Concept i Jönköping åt ITAB

ITAB Nässjö åt ITAB

XANO i Jönköping åt XANO

TIPAC Tenhult åt TIPAC

Friskis & Svettis i Jönköping åt Ekblads

Flera äldreboende Tranemo åt kommunen

kv Arkadien i Jönköping åt VetterHem

(arkitektur pris-tävling),

kv Fotografen i Jönköping åt JM

Äldreboende & Seniorboende Dalvik åt Jönköping

kv Arredalen i Jönköping, förskola åt kommunen

P-huset Smedjan i Jönköping åt kommunen

(europeisk pris-tävling)

MIO i Skövde åt Västerhuset

Bibliotek i Tranemo åt kommunen

Åsen TTC i Jönköping, fordonsutbildning åt kommunen

kv Ansvaret åt Lundbergs

(tävling-pris ombyggnad)

kv Håven (tävling) åt HSB

kv Almen & Astern åt Lundbergs

Samset etapp 1 och 2 åt HSB

kv Skorpionen i Borås åt HSB

kv Nyarp i Bankeryd åt HSB (framtid)

kv Svarvaren i Nässjö åt Tosito

kv Vargön, del 1 av 4, Stenbergs åt Västerhuset

(arkitektur pris),

kv Atollen åt HSB/Ekblads/Corallen (från GE)

kv Algen åt HSB-Corallen (Atollen)

kv Järnbäraren åt HSB (tävling)

Sjön-restaurang i Jönköping åt Tosito

kv Vargön, del 2 av 4 åt Västerhuset

Samset, etapp 3-4 åt HSB

Parksäter i Habo åt HSB

kv Vargön del 3 och 4 åt Västerhuset

kv Fågeln i Jönköping åt HSB Framtid)